MAKAR

BİR YAPI DİZAYN ŞİRKETİDİR…

Geleneksel Tasarım-İhale-İnşaat modeliyle çalıştığımız gibi bu hizmetleri tek tek de veriyoruz. Tasarla İnşa Et modeli multi-disipliner yapımız ve proje yönetimi bilgimizle altından kalktığımız özel ve yetkin bir alan. Kesintisiz Proje Yönetimi olarak tanımladığımız hizmetimiz ise bir projenin tüm yaşam döngüsünde müşterimizi yanımıza alarak hareket ettiğimiz anahtar teslim bir anlayışla çalıştığımız özel bir model. Hangi modelle çalışırsak çalışalım müşterilerimize en verimli, maliyeti düşük, optimum çözümler sunmak amacındayız. Müşteri ilişkilerimizde proaktif sorumluluk alıp proje, inşaat ve tasarım yönetimlerinde çevik davranıyoruz. Değer mühendisliğimiz ve toplam kalite anlayışımızı müşteri odaklı yaklaşımımızla birleştiriyoruz.

Çalışmalarımız pek çok farklı sektörü ve oldukça geniş bir hizmetler ve danışmanlıklar grubunu kapsıyor. Tüm bunları profesyonel proje yöneticilerimiz ve onlara destek olan tasarım, ihale, inşaat ve satın alma yöneticilerimiz, danışmanlarımız, mimar ve mühendis ekiplerimizle birlikte müşterimizin bir partneri olarak yapıyoruz.

Bir projenin, bir mülkün yaşam döngüsünün her evresinde müşterisine terzi usulü hizmet veriyor. İnşaat sektöründeki projelerin yaşam döngüsü başlatma, planlama, yürütme, kontrol ve izleme, nihayetinde müşteriye teslim süreçlerini içerir. Bir mülkün yaşam döngüsü tüm bu süreçleri kapsadığı gibi teslim sonrasında işletme ve bakım süreçlerini de kapsar.

Zamanın getirdiği yıpranmayla da yenileme çalışmalarını gerektirir. Başlatma evresinde fizibilite ve değer çalışmalarına yoğunlaşıyor. Planlama, proje yaşam döngüsünün belkemiğidir ve paydaşlara nereye gidildiğini ve nasıl varılacağını söyler. Bu evrede, projenin nasıl yürütüleceği, kontrol edileceği ve izleneceği belgelenir, proje çıktılarının ve gereksinimleri tanımlanır, takvim oluşturulur. Yürütme evresinde proje çıktıları imal ve inşa edilir. İzleme ve kontrol projenin yürütülmesine paralel ilerler. Buradaki esas amaç, yürütmenin plana göre ilerlemesini sağlamak, zamanın, kapsamın ve maliyetlerin aşılmasını engellemektir. Kapanışla mülk ya da tesis teslim edilir. Mülk ve tesislerin yıpranan, teknolojisi değişen elektromekanik sistemlerini yenilediği gibi yeni bir işleve göre de yeniden tasarlıyor, remodeling faaliyetleri yürütüyor.