Makar bir yapı dizayn firmasıdır

MAKAR’a özgü bütüncül ve tek noktadan hizmet sorumluluğu anlayışımızla, dijital teknolojiye uyumlanmış multi-disipliner mimar, iç mimar ve mühendis danışmanlarımızla rakiplerimizden farklı bir yapımız var.

PLANLIYORUZ

Projeniz, sizin istekleriniz doğrultusunda planlanır

TASARLIYORUZ

Size özel ve uygun yaşam alanları tasarlıyoruz

UYGULUYORUZ

Planlayıp, tasarladığımız çalışmaları uygulayarak neticelendiriyoruz.

Geleneksel Tasarım-İhale-İnşaat modeliyle çalıştığımız gibi bu hizmetleri tek tek de veriyoruz. Tasarla İnşa Et modeli multi-disipliner yapımız ve proje yönetimi bilgimizle altından kalktığımız özel ve yetkin bir alan. Kesintisiz Proje Yönetimi olarak tanımladığımız hizmetimiz ise bir projenin tüm yaşam döngüsünde müşterimizi yanımıza alarak hareket ettiğimiz anahtar teslim bir anlayışla çalıştığımız özel bir model. Hangi modelle çalışırsak çalışalım müşterilerimize en verimli, maliyeti düşük, optimum çözümler sunmak amacındayız. Müşteri ilişkilerimizde proaktif sorumluluk alıp proje, inşaat ve tasarım yönetimlerinde çevik davranıyoruz. Değer mühendisliğimiz ve toplam kalite anlayışımızı müşteri odaklı yaklaşımımızla birleştiriyoruz.

Çalışmalarımız pek çok farklı sektörü ve oldukça geniş bir hizmetler ve danışmanlıklar grubunu kapsıyor. Tüm bunları profesyonel proje yöneticilerimiz ve onlara destek olan tasarım, ihale, inşaat ve satın alma yöneticilerimiz, danışmanlarımız, mimar ve mühendis ekiplerimizle birlikte müşterimizin bir partneri olarak yapıyoruz.

Bir projenin, bir mülkün yaşam döngüsünün her evresinde müşterisine terzi usulü hizmet veriyor. İnşaat sektöründeki projelerin yaşam döngüsü başlatma, planlama, yürütme, kontrol ve izleme, nihayetinde müşteriye teslim süreçlerini içerir. Bir mülkün yaşam döngüsü tüm bu süreçleri kapsadığı gibi teslim sonrasında işletme ve bakım süreçlerini de kapsar.

Zamanın getirdiği yıpranmayla da yenileme çalışmalarını gerektirir. Başlatma evresinde fizibilite ve değer çalışmalarına yoğunlaşıyor. Planlama, proje yaşam döngüsünün belkemiğidir ve paydaşlara nereye gidildiğini ve nasıl varılacağını söyler. Bu evrede, projenin nasıl yürütüleceği, kontrol edileceği ve izleneceği belgelenir, proje çıktılarının ve gereksinimleri tanımlanır, takvim oluşturulur. Yürütme evresinde proje çıktıları imal ve inşa edilir. İzleme ve kontrol projenin yürütülmesine paralel ilerler. Buradaki esas amaç, yürütmenin plana göre ilerlemesini sağlamak, zamanın, kapsamın ve maliyetlerin aşılmasını engellemektir. Kapanışla mülk ya da tesis teslim edilir. Mülk ve tesislerin yıpranan, teknolojisi değişen elektromekanik sistemlerini yenilediği gibi yeni bir işleve göre de yeniden tasarlıyor, remodeling faaliyetleri yürütüyor.

Fit-Out ve Remodeling

• Betonarme Yapılar Kaba ve İnce İnşaat İşleri
• Çelik Yapılar Kaba ve İnce İnşaat İşleri
• İç Dekorasyon ve Remodeling İşleri

Yeni inşa edilmiş Konutlar, Endüstriyel Tesisler, AVM dükkânları veya ticari bina ofisleri işlevsel ve iç mimari esnekliği sağlamak maksadıyla çoğunlukla bina kabuğu ve ortak sirkülasyon alanları bitirilmiş, elektromekanik servisleri için ana branşmanlar bırakılmış ancak iç partisyonlar imal edilmemiş kaba inşaat olarak bırakılır. (shell&core)

Fit-out projelerimizde bu tür yarı inşa edilmiş mekânları mimar ve mühendislerimizle birlikte işlevlerine göre tasarlıyor ve uygulama işlerini yapıyoruz. Mekânlara partisyonlar yerleştirerek kullanım alanları ve odalar yaratıyor, müşterimizin beklentilerine göre estetik yaklaşımlar sunuyor, elektromekanik servisleri döşüyoruz. Multi-disipliner, bütüncül anlayışla tasarımı ve inşaatı üstlenerek zamanı, parasal harcamaları ve kaliteyi en iyi biçimde kontrol ediyoruz.

Remodeling çalışmalarımızı eski binaların yenilenmesi amacıyla yürütüyoruz. Yenileme süreci, yapının farklı unsurlarının dikkatli bir şekilde ele alınıp, dengelenmesini ve bunların yapının genel performansı üzerindeki etkilerini iyi anlamayı gerektirir. Bir bölümde yapılan bir değişiklik diğerini etkileyebilir ve bu durum bazen geri dönüşü olmayan hatalara sebep olur. Yenilenecek yapılarda yeni işleve göre estetik bir yaklaşımla hareket ediyor ve elektromekanik servisleri yerleştiriyoruz. SIGMA bu alanda özellikle bankalara ve perakendecilere uzun yıllardır hizmet veriyor. Kazandığımız deneyim bize daha kısa zamanda, daha hesaplı ve kaliteli mekânlar yaratma olanağı sağlıyor.

Yenileme ve fit-out projelerinde karşılaşılan yaygın yetersiz havalandırma, yoğuşma, hava kaçağı, küf sorunları, yüksek nem, aşırı ısınma gibi sorunları iyi anlayarak ve riskleri saptayarak her projeye özgü çözümler üretiyoruz. Standart çözümleri, uygun bir şekilde değerlendirmeden asla uygulamıyor ve yüksek kaliteli kurulumun sağlanması için özen gösteriyoruz. Fit-out ve yenilenecek alan ve mahal projelerinde öncelikle iyi bir inceleme, değerlendirme yaptıktan sonra tasarıma geçiyor, imalatları gerçekleştiriyor ve bu mekânların işletme ve operasyonunu dikkate alıyoruz.