MAKAR’a özgü bütüncül ve tek noktadan hizmet sorumluluğu anlayışımızla, dijital teknolojiye uyumlanmış multi-disipliner mimar, iç mimar ve mühendis danışmanlarımızla rakiplerimizden farklı bir yapımız var.

Müşteri memnuniyeti odaklı bakış açımızla esnek, bugünden geleceğe dönük, çevreye saygılı, teknolojik, verimli, tüm proje yaşam döngüsünde ya da bu döngüde müşterinin talep ettiği kısımlara hitaben hizmet veriyoruz.

Proje ve programlar için konsept geliştiriyor, seçenekler hazırlıyor planlama, tasarım, mühendislik, ihale, satın alma, inşaat, test ve devreye alma süreçlerini gerçekleştiriyoruz..